Gezonde routenetwerken in Zuid-Holland In opdracht van de Provincie Zuid-Holland.
Economische waarde Natuurgebied De Maashorst In opdracht van de Stichting Maashorst in Uitvoering.
Adviestraject toerisme en leefomgeving in balans In opdracht van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).
Visie Recreatie en Toerisme Noordoost Fryslân In opdracht van de DDFK gemeenten.
Hoe vitaal is de verblijfsrecreatie in de Achterhoek? In opdracht van Achterhoek Toerisme en de Achterhoekse gemeenten.

onderzoek en advies in recreatie en toerisme

adviesbureau recreatie en toerisme