onderzoek en advies in recreatie en toerisme

diensten - algemeen

Enthousiast, betrokken en deskundig
Dit is wat we terugkrijgen van onze opdrachtgevers. Wij helpen overheden, brancheorganisaties én ondernemers met het creëren van een ideaal vrijetijdslandschap en een gezonde vrijetijdseconomie. Waarom? Omdat we iedereen een mooie plek gunnen om te ontspannen. We zetten daarvoor onze recreatieve bril op en kruipen in de huid van de recreant of toerist. Deze aanpak hanteren we al jaren en altijd ter plaatse. Een belangrijk hulpmiddel is het inzetten van de Leefstijlvinder. We zijn namelijk als één van de weinige bureaus in Nederland partner van de Leefstijlvinder. 

Wat wij voor u kunnen doen
Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd is een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van vrije tijd, toerisme en recreatie. We kunnen u helpen met, onder andere, deze diensten en producten:

  • Vraaggericht bedrijfsadvies voor verblijfsrecreatie, dagrecreatie, leisure, horeca, cultuur, sauna & wellness;
  • Vraaggericht gebiedsaudit natuurbeleving, erfgoed, centrumbeleving, recreatiegebieden;
  • Behoeftenstudie wandelen en fietsen;
  • Haalbaarheidsonderzoek en marktonderzoek;
  • Gebiedspromotie en marketing;
  • Bedrijfsaudit ‘buitenlandse gast’
  • Trendrapporten en monitoring;
  • Gastonderzoek en gasttevredenheid (enquêtes).
  • Beleidsnota, -visie en -advies recreatie en toerisme;
  • Economische analyses, de waarde van vrije tijd.

Leefstijlvinder expert


De Leefstijlvinder is gebaseerd op het BSR®-model van SAMR Marktvinder en leent zich uitstekend ter onderbouwing van onze werkzaamheden. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd is als één van de weinige bureaus in Nederland partner van de Leefstijlvinder. We hebben veel ervaring met het werken met leefstijlen en zijn vanaf het eerste uur (2011) gecertificeerd en getraind. Ons bureau heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het toepasbaar maken van de leefstijlen voor ondernemers én overheden. 

Onze samenwerkingspartners 
We werken bij complexe vraagstukken graag samen. Onze partners zijn o.a. RECRON, NBTC-NIPO Research, SAMR, ARCADIS en het Mulier Instituut