onderzoek en advies in recreatie en toerisme

diensten - onderzoek dagrecreatie gemeente ede

terug naar overzicht

Onderzoek dagrecreatie gemeente Ede

Visie en uitvoeringsprogramma
In samenwerking met ondernemers en Gemeente Ede schreef ons bureau in 2017 de visie op Recreatie & Toerisme 2017-2022 Visie Recreatie & Toerisme 2017-2022. Om de visie concreet handen en voeten te geven hebben we ook een concreet uitvoeringsprogramma ontwikkeld.

Onderzoek dagrecreatie
In navolging van deze projecten vroeg de gemeente Ede ons een onderzoek naar dagrecreatie uit te voeren. De gemeente Ede namelijk een impuls aan de toeristisch-recreatieve sector geven. Eén van de belangrijke prioriteiten is de dagrecreatie. De wens is dat het aanbod aan dagrecreatieve voorzieningen in Ede goed aansluit bij de vraag van de consument, door het faciliteren van de vernieuwing van het bestaande aanbod of het werven van nieuw aanbod.

Meer weten? Neem contact op met Jan Jaap Thijs