onderzoek en advies in recreatie en toerisme

diensten - harderwijkse evenementen in (leef)stijl

terug naar overzicht

Harderwijkse evenementen in (leef)stijl

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft voor de gemeente Harderwijk de leefstijlenbenadering toegepast voor haar evenementenbeleid. Onze analyse van het actuele aanbod brengt voor gemeente en evenementenorganisaties aan het licht welke leefstijlen door het huidige evenementenaanbod worden aangetrokken. Tevens geven we aan waar de kansen liggen voor nieuwe initiatieven gericht op verschillende doelgroepen. Ons advies richt zich onder andere op de verdere optimalisatie van vraag en aanbod. Hierbij geven we de suggesties om bijv. ‘gele’ evenementen te promoten op plekken waar veel ‘gele’ toeristen verblijven.

Het onderzoek is uitgevoerd door middel van interviews en digitale enquêtering van ondernemers. Een belangrijke stap in het proces is een ondernemersbijeenkomst, waar wij het onderzoek toelichten en inzicht geven in onze werkwijze. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tinco Lycklama.