onderzoek en advies in recreatie en toerisme

diensten - gezonde routenetwerken in zuid-holland

terug naar overzicht

Gezonde routenetwerken in Zuid-Holland

Download de samenvatting van het onderzoek.

Health Check recreatieve routenetwerken
Routenetwerken vormen in Zuid-Holland een essentieel onderdeel van het toeristisch-recreatieve aanbod ‘in het groen’. Omdat het idee bestaat dat er kansen liggen om de kwaliteit van het routeaanbod kan worden verbeterd, heeft de provincie Zuid-Holland ons gevraagd een inventarisatie uit te voeren naar de kwaliteit van de routenetwerken voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden/ mennen; de zogenaamde ‘Health Check’.

De Health Check richt zich op het verkrijgen van inzicht in:
1. Welke routenetwerken nu (nog) ontbreken;
2. Welke routenetwerken niet optimaal worden benut of zichtbaar zijn;
3. Het beheer en kansen voor doorontwikkeling.

Grootschalige inventarisatie
In ons onderzoek inventariseren we bovenstaande vragen onder recreanten, gemeenten en belangengroepen en beheerders. Op basis van de inventarisatie geven we conclusies op het gebied van beheer en onderhoud, route- gebruik, -waardering en -beleving; en vindbaarheid en zichtbaarheid. Deze zijn vertaald naar vijf speerpunten voor de uitvoering. 

Vragen? Neem contact op met Tinco Lycklama