onderzoek en advies in recreatie en toerisme

diensten - natuurbeleving door de ogen van leefstijlconsumenten

terug naar overzicht

Natuurbeleving door de ogen van leefstijlconsumenten

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van de natuur door de ogen van leefstijlconsumenten. Dit deden we in samenwerking met de Groenservice Zuid-Holland, onze onderzoekspartner SAMR, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
De relatie tussen natuurbeleving en de zeven leisure leefstijlen stond centraal. Met dit onderzoek is zichtbaar gemaakt welke intrinsieke motivaties en interesses ten grondslag liggen aan het bezoek aan de natuur. Ook weten we nu beter hoe we kunnen inspelen op de (potentiële) gebruikers met op de doelgroep gerichte voorzieningen. Terreinbeheerders kunnen hiermee (extra) inkomsten genereren, dat ten behoeve is van het beheer.

De resultaten van het onderzoek zijn verkregen door het online bevragen van consumenten. De resultaten zijn beschikbaar gesteld in een toolkit met praktische handvatten voor beheerders van natuur- en recreatiegebieden. U kunt de toolkit (let op: 12MB, pdf) hier downloaden: download Toolkit Natuurbeleving.

Vragen, reacties? Neem contact op met Tinco Lycklama,  06-53383550 / lycklama@ruimteenvrijetijd.nl