onderzoek en advies in recreatie en toerisme

diensten - alphen-chaam ontwikkelagenda

terug naar overzicht

Alphen-Chaam ontwikkelagenda

Het Brabantse Alphen-Chaam is een groene plattelandsgemeente aan de grens met België. Het toerisme is een van de pijlers van de lokale economie. In opdracht van deze gemeente heeft het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd een ontwikkelagenda samengesteld.

De gemeente Alphen-Chaam wil met deze ontwikkelingsagenda opnieuw vorm geven aan het beleidsveld recreatie en toerisme op een pragmatische en uitnodigende manier. De gemeente wil een faciliterende rol op zich nemen als het gaat om recreatie en toerisme, waarbij zij ondernemers de ruimte wil geven om te ondernemen. In de ontwikkelagenda geven we weer wat we als wenselijke ontwikkelingen beschouwen, die de gemeente zou willen faciliteren.
Deze agenda kan worden gebruikt als een gespreksagenda om de mogelijkheden, onmogelijkheden en wenselijkheden van concrete initiatieven te kunnen bekijken. Het gaat hierbij zowel om verzoeken van ondernemers als van maatschappelijke organisaties.

Deze analyse dient als vervolg voor het leefstijlonderzoek, welke ook is uitgevoerd door het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Met deze combinatie van eerst een analyse en vervolgens beleidsadvies, kan de gemeente de komende jaren haar uitvoeringsagenda opstellen. Hiermee wordt een gezonde toeristische sector verder gestimuleerd: goed voor ondernemers, bewoners en niet te vergeten de gasten!