onderzoek en advies in recreatie en toerisme

diensten - behoeftenonderzoek verblijfsrecreatie fryslân

terug naar overzicht

Behoeftenonderzoek verblijfsrecreatie Fryslân

In opdracht van de provincie Fryslân deden we onderzoek naar de ontwikkelkansen voor de sector verblijfsrecreatie. We voerden het onderzoek uit in samenwerking met ARCADIS en het European Tourism Futures Institute (ETFI). We pasten verschillende tools toe, waaronder marktonderzoek met behulp van scenario’s. Om meer inzicht te krijgen in de behoefte aan kwaliteit van het verblijf vanuit de consument, is gewerkt met leisure leefstijlen. Op basis daarvan adviseerden we over nieuw economisch en ruimtelijk beleidsinstrumentarium voor de provincie.