onderzoek en advies in recreatie en toerisme

diensten - vraaggerichte ontwikkeling vrijetijdssector flevoland

terug naar overzicht

Vraaggerichte ontwikkeling vrijetijdssector Flevoland

Grootschalig onderzoek
Hoe ziet de vrijetijdssector in Flevoland er uit? Welke doelgroepen worden aangesproken door het huidige aanbod en welke kansrijke ontwikkelrichtingen zijn er? Kortom, in hoeverre sluit het vrijetijdsaanbod in Flevoland aan op de vraag van de toerist en recreant? Deze vragen stonden centraal in een groot onderzoek over de vrijetijdssector in Flevoland.

De Provincie Flevoland, de zes Flevolandse gemeenten, en Toerisme Flevoland vroegen het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd om te onderzoeken hoe de vrijetijdssector er voor staat, welke kansrijke (nieuwe) doelgroepen er zijn en in welke mate hier door het bedrijfsleven op kan worden ingespeeld.

Leisure leefstijlen
Om een beeld te krijgen van het recreatieve aanbod, vroegen we ondernemers om een doelgroepenscan in te vullen. De scan is speciaal ontwikkeld voor verblijfrecreatie en horecabedrijven. Na het invullen van de scan krijgen ondernemers direct zicht op welke ‘Leisure leefstijl’ (welk type doelgroep) hun bedrijf de meeste aantrekkingskracht heeft en hoe deze doelgroep het beste bereikt en bediend kan worden. Aanvullend op de doelgroepenscan onderzochten we persoonlijk ruim 200 bedrijven en beoordelen we 90 evenementen op basis van website en foto’s. In het winkelcentrum van Almere gingen we ook bij ruim 100 retail bedrijven langs, op verzoek van de gemeente Almere.

Inzicht in richting toekomstige ontwikkeling
Door het bepalen van de leefstijlprofielen van het recreatieve- en toeristische aanbod én inzicht in de vraag van de inwoner en toerist, is het mogelijk om te kijken voor welke leefstijlen er nog extra voorzieningen ontwikkeld kunnen worden. Hiermee kan Flevoland nóg aantrekkelijker worden. 

 Vragen? Neem contact op met Annemiek.