onderzoek en advies in recreatie en toerisme

diensten - visie gemeente maasdriel

terug naar overzicht

Visie gemeente Maasdriel

De gemeente Maasdriel wil ontdekken welk potentieel er op toeristisch en recreatief gebied ligt om Maasdriel een nog aantrekkelijker karakter te geven voor haar bewoners, toeristen en passanten. Om dit te bewerkstelligen vroeg de gemeente het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd om de regie te voeren voor de ontwikkeling van een toeristisch- recreatieve visie voor de periode 2018-2021 en een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Met als doel een bijdrage te leveren aan de regionale doelstelling om het bezoek in de toeristisch- recreatieve sector met 5% toe te laten nemen én het aanbod van Maasdriel en de Bommelerwaard te versterken.

De gemeente Maasdriel heeft binnen haar gebiedsgrenzen veel te bieden voor haar inwoners, toeristen en passanten. De vrijetijdsector is een belangrijke en economisch aantrekkelijke sector voor de gemeente Maasdriel en de regio Rivierenland. Ook speelt het een groeiende rol met het in stand houden van lokale voorzieningen, het waarborgen en promoten van cultureel erfgoed en het ontwikkelen en behouden van het landschap.

In het visietraject zoeken we naar de identiteit, aanknopingspunten en elementen die bijdragen aan een gezamenlijk en gedragen visie door overheid, ondernemer en bewoners. 

Meer weten? Mail Annemiek

Foto Kasteel Ammersoyen  door Bert Kaufmann (Flickr) CC BY 2.0
Foto Zandmeren (zandmeren.nl)