onderzoek en advies in recreatie en toerisme

artikelen - gezonde routenetwerken in zuid-holland

Gezonde routenetwerken in Zuid-Holland

Door Tinco Lycklama en Ellen Ruiter

Routenetwerken vormen in Zuid-Holland een essentieel onderdeel van het toeristisch-recreatieve aanbod ‘in het groen’. Omdat het idee bestaat dat er kansen liggen om de kwaliteit van het routeaanbod kan worden verbeterd, heeft de provincie Zuid-Holland ons gevraagd een inventarisatie uit te voeren naar de kwaliteit van de routenetwerken voor wandelen, fietsen, varen en paardrijden/ mennen; de zogenaamde ‘Health Check’.

De Health Check richtte zich op het verkrijgen van inzicht in:
• welke routenetwerken nu (nog) ontbreken;
• welke routenetwerken niet optimaal worden benut of zichtbaar zijn;
• het beheer en kansen voor doorontwikkeling.

In ons onderzoek inventariseerden we onder recreanten, gemeenten en belangengroepen en beheerders. Benieuwd naar de uitkomsten? Lees dan in de samenvatting de resultaten.

Foto: Mirjam Verschoor