onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers

Nieuwe ruiter- en menroutes in Zuid-Holland
Beleidsvisie recreatie en toerisme Blaricum
Beleidsvisie vrijetijdseconomie Drimmelen
Factsheets leefstijlen Gelderse streken
Naar een grafheuvelcentrum op de (Noord) Veluwe
Vitaliteit verblijfsrecreatie Provincie Utrecht
Belevingsgebieden Veluwe - Stranden en Randmeren en Oude Zuiderzeekust (en Hanze)
Huisvesting en personeel Friese Waddeneilanden
Toeristische ontwikkeling ZuiderzeeSpan
Vitaliteit dagrecreatie Overijssel
Vitaliteit verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord
Vitaliteit verblijfsrecreatie Overijssel
Advies leefbaarheid en toerisme Veere
Begeleiding van drie innoverende ondernemers - Impuls Zeeland
Strategische marketingvisie Oost Gelre
Waarderingsonderzoek onder toeristen in de Gemeente Lochem
Beleidsvisie toerisme en recreatie gemeente Bronckhorst
Leefstijltraining Gelderse Streken
Reizigersbeleving Harlingen
Visie recreatie en toerisme Rhenen
Intensivering samenwerking binnen Regio Rivierenland
Aanbodanalyse Watericonen Flevoland
Kennispartnerschap en monitoring VisitBrabant
Rondje om de Kralingse Plas
Enschede Promotie meer inzicht in doelgroepen door leefstijlvinder
Ken uw gast traject Leefstijlvinder ondernemers Landerd
Toeristisch potentieel erfgoedsites Scheldevallei en Waasland (België)
Ken uw gast traject Leefstijlvinder ondernemers Bommelerwaard
Visie recreatie en toerisme De Maashorst
De Leistert: van uitbundig geel naar….?
Factsheets over de Duitse en Nederlandse vakantiemarkt
Hoe vitaal is de verblijfsrecreatie in de Achterhoek?
Ontwikkeling Duiklocatie Boschmolenplas
Onderzoek naar recreatiebehoeften en nichemarkten in Zuid-Holland
Kennispartner VisitBrabant
Huishoudboekje recreatieve infrastructuur Veluwe
Onderzoek dagrecreatie gemeente Ede
Visie gemeente Bernheze
Nieuw beleid recreatie en toerisme gemeente Hoogeveen
Continue bezoekersonderzoek Vlieland en Terschelling
Adviestraject toerisme en leefomgeving in balans
Gezonde routenetwerken in Zuid-Holland
Onderzoek naar de beleving van drukte, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van Natuurgebied De Maashorst
Economische waarde Natuurgebied De Maashorst
Visie recreatie en toerisme Noordoost Fryslân
Kennis- en coachingsprogramma leefstijlen voor ondernemers in de gemeente Beesel
Evaluatie Regio Alkmaar
Kwaliteitsteam Veluwe
Van parkeerplaats naar groene entree: parkeervisie Goois Natuurreservaat
Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme Ede
Verscherpen toeristisch profiel gemeente Epe
Vraaggerichte ontwikkeling vrijetijdssector Flevoland
Informatievoorziening en gastheerschap Achterhoek
Visie voor de recreatieve ontwikkeling ENCI-groeve
Leefstijlenprofiel verblijf en ken uw gast traject Noord-Limburg
Onderzoek en ondersteuning toeristisch beleid Landerd
Haalbaarheidsstudie Centrum voor Water in Andijk
Visie gemeente Maasdriel
Toekomstperspectief natuurbeleving en recreatie voor het Eiland van Brienenoord
KEN UW GAST TRAJECT - Stichting Liniebreed Ondernemen
Ondersteuning gemeente Rhenen
Bezoekersonderzoek Orvelte
Naamsbekendheid- en imago onderzoek Nationaal Park de Heuvelrug
Quick scan leisure leefstijlen Leidse Ommelanden
Visie recreatie en toerisme gemeente Ede
De verblijfsrecreatieve sector in het Vechtdal is vitaal
Baarle-Nassau leefstijlanalyse en beleidsvisie
Ondernemer gezocht voor Biesbosch Xperience
Toeristisch beleidskader Coevorden
Alphen-Chaam ontwikkelagenda
Kennismakelaar Vrijetijdseconomie Achterhoek
Meer beleving voor het Schildmeer in Groningen
Strategische visie Achterhoek Toerisme 2017-2021
Monitor vrijetijdseconomie gemeente Ermelo
Alphen-Chaam leefstijlanalyse
Rottemeren en Bentwoud optimaliseren groenbeleving met Leisure Leefstijlen
Kansrijke ontwikkelrichtingen in toerisme en recreatie De Ronde Venen
Advies Leefstijlen in Leisure gemeente Hollands Kroon
De Stelling van Amsterdam: Van erfgoedlocatie naar toeristische trekpleister van wereldformaat
Strandbeleving Schouwen-Duiveland
Verblijfsrecreatie in Uitgeest van leisure leefstijlen voorzien
Kleur bekennen op het laagste punt van Nederland
Ondersteuning Oirschots beleid met Leisure Leefstijlen
Routes en paden – Recreatie Midden-Nederland
Leisure Leefstijlen ingezet voor ASP Adventures
Leisure Leefstijlen voor Camping De Cauberg
*Kwaliteitsteam Veluwe*
Strandbeleving Goeree-Overflakkee
Harderwijkse evenementen in (leef)stijl
Regionaal beleidskader recreatie & toerisme Zuidoost Drenthe
Masterplan recreatieve routes Venray
Recreatieve doorontwikkeling Hitland
Natuurbeleving door de ogen van leefstijlconsumenten
Poppodium Mezz bekent kleur
Toepassing leefstijlen (culturele) ondernemers Westfriese Omringdijk
Toepassing leefstijlen (culturele) ondernemers Westfriese Omringdijk
De beleving terug in het centrumgebied!
Leefstijlentraject ondernemers verblijfsrecreatie Noordoost-Twente
Leefstijlentraject ondernemers verblijfsrecreatie Noordoost-Twente
Toekomstperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente
Ontwikkelingskansen Rijk Dommel en Aa
Vraaggerichte ontwikkeling vrijetijdseconomie Nuenen c.a.
Toolkit voor culturele instellingen in Noord-Holland
Cultuur verbinden aan toerisme in Noord-Holland Noord
Katwijk bekent kleur: vraaggerichte ontwikkeling en promotie vrijetijdsproduct
Pilot arrangementontwikkeling Regio Alkmaar
Recreatie expertteam Drenthe
Recreatie expertteam Drenthe
Excursie gemeenteraad Goeree-Overflakkee
Toeristisch-recreatieve impuls Schaapskooi Weiteveen
Leefstijlkleuring ondernemingen vrijetijdslandschap Groene Hart West
Grootschalige dagattracties provincie Fryslân. Verkenning naar trends en rol overheid
Heroverweging grootschalige dag- en verblijfsrecreatie Dantumadiel
Trendrapportage Limburg 2013- 2014
Trendrapportage Limburg 2014-2015
Onderzoek verblijfsrecreatie Goeree-Overflakkee
Vraag en aanbod in de recreatiegebieden in de Stadsregio Rotterdam
Vrijetijdswensen in het rivierengebied
De Veluwe & de verblijfsrecreatieparadox
Hoek van Holland: gebiedsontwikkeling leisure en verblijfsrecreatie
Ambitie recreatief medegebruik Hoogheemraadschap van Rijnland
Vrijetijdsbeleid Haaglanden: ondersteuning inhoud en proces
Toeristische visie Regio Alkmaar
Openstelling loont!
Verdienmodellen voor de Groote Peel en Peelvenen
Inventarisatie verblijfsrecreatie in de regio Noord-Veluwe
Bouwstenen leefstijlprofiel Súdwest Fryslân
Marketingplan landgoederen Leek-Roden
Leefstijlanalyse toeristisch-recreatief aanbod Tynaarlo
Leefstijlanalyse toeristisch-recreatief aanbod Noordenveld
WaterReijk Weerribben Wieden. Bouwstenen voor het masterplan
Workshop vraaggericht ontwikkelen Oude Maas
Ontwikkeling buitengebied Pijnacker – Nootdorp
Vrijetijdsambitie Landelijk Strijp Eindhoven
Vraaggerichte ontwikkeling vrijetijdsaanbod Land van Wijk en Wouden.
Ontwikkelrichting voor het Fort aan de Buursteeg
Vraaggericht ontwikkelen vrijetijdsaanbod Apeldoorn
Beleefbaarheid van de Oude Hollandse Waterlinie
Behoeftenonderzoek verblijfsrecreatie Fryslân
Leefstijladvies Cacaofabriek Helmond
Ontwikkelingsagenda toerisme en recreatie gemeente Bunnik
Workshop Leefstijlen Kromme Rijn
Zeeland Recreatieland
Leefstijladvies horecabedrijven
Leefstijladvies Centre du Lac Pijnacker
Leisure Leefstijlen voor Sauna Drôme Putten
Online training leefstijlen in de praktijk
Leisure Leefstijlen voor Sauna Soesterberg
Leisure Leefstijlen ingezet voor vakantiepark Heelderpeel
Leisure Leeftijlen ingezet voor Resort Arcen
Marktonderzoek Boskerpark
Leefstijlanalyse Vliegbasis Soesterberg
Economische waarde van schoon zwemwater
Leisure Leefstijladvies
Toeristische potenties van de Afsluitdijk
Perspectief verblijfsrecreatie in Drenthe