onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - *kwaliteitsteam veluwe*

terug naar overzicht

Kwaliteitsteam Veluwe

Het Recreatie Expertteam Drenthe krijgt wegens groot succes navolging op de Veluwe, dat bezig is een eigen kwaliteitsteam op te zetten. Senior adviseur Jan Jaap Thijs maakt deel uit van het kernteam dat het kwaliteitsteam verder gaat uitbouwen en vormgeven. 

Advies voor ondernemers in verblijfsrecreatie

In het kwaliteitsteam zitten experts uit verschillende branches en disciplines die ondernemers in verblijfsrecreatie adviseren over de verbetering van hun bedrijfsvoering. Op dit moment bevindt het team zich in een pilotfase.