onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - economische waarde van schoon zwemwater

terug naar overzicht

Economische waarde van schoon zwemwater

De provincie Noord-Holland streeft naar een optimaal aanbod van veilige en aantrekkelijke zwemlocaties. Dit valt niet altijd mee. Zwemwater in Noord-Holland is de afgelopen jaren geplaagd door blauwalg. Zwemwateren zijn hierdoor soms ongeschikt om in te zwemmen. Het frequent optreden van blauwalg leidt enerzijds tot tekorten aan zwemwater op een acceptabele (reis)afstand, maar ook tot economische en sociaal-maatschappelijke schade.

Bij recreatieschappen, ondernemers en overheden leefde de wens om zwemwaterproblemen als gevolg van blauwalg terug te dringen. Inzicht in de effecten van blauwalgbestrijding draagt bij aan de gezamenlijke en efficiente aanpak van blauwalg in Noord-Holland. In samenwerking met ARCADIS voerden we een kosten - batenstudie uit. Hierbij hebben we ons gericht op ’t Twiske en Spaarnwoude, twee pilotgebieden. In ons advies zijn we ingegaan op de economische waarde en kosteneffectieve maatregelen.