onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - advies leefbaarheid en toerisme veere

terug naar overzicht

Advies leefbaarheid en toerisme Veere

Balans tussen economische groei en leefbaarheid
De gemeente Veere heeft haar prioriteit gelegd bij een onderzoek naar de leefbaarheid in de gemeente Veere, gezien de huidige en verwachte groei van toerisme. Het NBTC verwacht zelfs een verdubbeling van het aantal gasten in Zeeland. Toerisme is dus bepalend voor de Veerse economie. Tegelijkertijd heeft het impact op de leefbaarheid en vraagt toerisme om balans met wonen en werken. 

Integrale analyse
Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd zal samen met partners Arcadis en Douwe Wielenga een integrale analyse uitvoeren op de onderwerpen toerisme, leefbaarheid, wonen en mobiliteit. Op basis van deze analyse ontvangt de gemeente een advies met een aantal kansrijke oplossingsrichtingen en instrumenten om beleid te ontwikkelen.

Meer weten? Neem contact op met Tinco Lycklama.