onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - ambitie recreatief medegebruik hoogheemraadschap van rijnland

terug naar overzicht

Ambitie recreatief medegebruik Hoogheemraadschap van Rijnland

We hebben het het Hoogheemraadschap van Rijnland ondersteund bij het opstellen van beleid op het gebied van recreatief medegebruik. In samenwerking met ARCADIS brachten we vier ambitieniveaus in beeld en hebben we laten zien waar het Hoogheemraadschap staat. Het waterschap heeft op basis hiervan een ambitie gekozen die wij hebben uitgewerkt in een visie op de uitvoering.