onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - onderzoek naar de beleving van drukte, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van natuurgebied de maashorst

terug naar overzicht

Onderzoek naar de beleving van drukte, toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van Natuurgebied De Maashorst

Aantrekkelijkheid van De Maashorst versterken
De Maashorst, 3.500 hectare groot, is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant, gelegen in de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden. Een gebied met verschillende typen natuur: bossen en heidevelden, stuifduinen, vennen en oude dreven.

Stichting Maashorst in Uitvoering heeft begin 2018 aangegeven dat zij behoefte heeft aan een beleefonderzoek. Dit beleefonderzoek geeft enerzijds inzicht in de beleving vanuit de bezoeker van rust en drukte in en de toegankelijkheid van de bezoeker aan het natuurgebied. Anderzijds is ook behoefte aan meer inzicht naar hoe de aantrekkelijkheid van De Maashorst kan worden versterkt. 

Beleefonderzoek
Ons bureau heeft het beleefonderzoek uitgevoerd. Via deskstudie, ruim 150 enquêtes onder bezoekers van de Maashorst, bedrijfsbezoeken en een analyse van de vraag van inwoners en het huidige aanbod konden we antwoord geven op de onderzoeksvragen:
1. Wat zijn de matches en mismatches qua vraag en aanbod en wat zijn kansrijke ontwikkelrichtingen?
2. Hoe wordt de beleving van rust en drukte ervaren door bezoekers?
3. Hoe beleven recreanten de toegankelijkheid van het gebied?
4. Hoe verhouden de resultaten van zich tot de huidige zonering?

Recreanten beleven De Maashorst als rustig
Uit ons onderzoek blijkt dat De Maashorst in het algemeen als rustig of niet rustig/niet druk ervaren. We kunnen daarom concluderen dat er geen grote problemen zijn op het gebied van de beleving van rust en drukte (dit zegt overigens niets over de daadwerkelijke drukte of mogelijk impact op de natuurwaarden). Op bepaalde specifieke momenten, namelijk de zondagmiddag en bij lekker weer in het weekend, vinden sommige mensen De Maashorst wel druk op een aantal plaatsen. Op het gebied van aantrekkelijkheid zijn er kansrijke ontwikkelrichtingen voor de leefstijlen die gezelligheid en samen zijn zoeken en leefstijlen die op zoek zijn naar avontuur en een unieke ervaring. Door hier op in te zetten kan de Maashorst aantrekkelijker worden voor een breder publiek. 

De resultaten van het beleefonderzoek worden gebruikt voor de nog op te stellen recreatieve visie op De Maashorst.

Meer weten? Neem dan contact op met thijs@ruimteenvrijetijd.nl.