onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - kleur bekennen op het laagste punt van nederland

terug naar overzicht

Kleur bekennen op het laagste punt van Nederland

De gemeente Zuidplas kent niet alleen het laagst gelegen punt van Nederland, er is in deze gemeente veel meer te doen. In 2015 heeft de gemeente een discussienotitie Recreatie & Toerisme opgesteld, waarna de kaders worden vastgesteld om te komen tot een visie op vrije tijd, recreatie en toerisme.

Voor deze visie had de gemeente behoefte aan meer inzicht in de vraag en het aanbod van vrije tijd, recreatie en toerisme binnen de gemeente, met behulp van de leisure leefstijlen.
Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft in haar bondige rapportage de nadruk gelegd op het beter laten aansluiten van de vraag van inwoners en toeristen op het recreatieve aanbod. Hierin is ook aandacht voor de potentie van de vraagzijde in Rotterdam.

Interessant voor uw gemeente? Neem contact op met Tinco Lycklama.