onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - kwaliteitsteam veluwe

terug naar overzicht

Kwaliteitsteam Veluwe

Het Kwaliteitsteam Veluwe is sinds 2017 actief op de Veluwe. In het kwaliteitsteam zitten experts uit verschillende branches en disciplines die ondernemers in verblijfsrecreatie adviseren over de verbetering van hun bedrijfsvoering. Het Kwaliteitsteam is één van de instrumenten die op de Veluwe wordt ingezet in het kader van het programma Vitale Vakantieparken.

Namens ons bureau mag Jan Jaap Thijs plaats nemen in het Kwaliteitsteam. Mede vanuit zijn ervaringen met vitaliseringstrajecten en het Recreatie Expert Team in Drenthe mocht hij mee helpen bouwen aan de opzet van het team, dat ondertussen al bijna 20 bedrijven heeft bezocht en van een advies heeft voorzien. In het afgelopen jaar heeft Jan Jaap vervolgens bij drie bedrijven de coachingsrol opgepakt: hij begeleidt de bedrijven bij de implementatie van de adviezen van het Kwaliteitsteam. Een ingewikkelde rol, omdat de uitdagingen waar ondernemers voor staan vaak niet eenvoudig zijn. Tegelijkertijd is het ontzettend dankbaar werk: het gezamenlijk met de ondernemers werken aan de verdere optimalisatie van de bedrijfsvoering. 

Meer weten? Neem contact op met Jan Jaap Thijs.