onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - leefstijlentraject ondernemers verblijfsrecreatie noordoost-twente

terug naar overzicht

Leefstijlentraject ondernemers verblijfsrecreatie Noordoost-Twente

'Het lijkt relatief goed te gaan met de verblijfsrecreatie in Noordoost Twente: de groep ‘voorlopers’ achten we relatief groot, we zien over het algemeen een gezonde vermogenspositie en we zien veel plannen voor de toekomst.' Dit bleek uit ons onderzoek verblijfsrecreatie Noordoost-Twente, dat het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd in 2015 heeft uitgevoerd.

Toch is er zeker reden om aandacht te besteden aan de verblijfsrecreatie in de regio, omdat de concurrentie niet stil zit, en voorkomen beter is dan genezen. Met andere woorden: “je hoeft niet naar de dokter te gaan om beter te worden”. In opdracht van de vier samenwerkende gemeenten in Noordoost Twente heeft het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd een kennistraject opgezet, waarbij toeristische ondernemers in de verblijfsrecreatie zijn begeleid om de leefstijlensegmentatie in hun bedrijf toe te passen.

In dit traject begeleiden we bedrijven in het verbeteren van hun toeristisch product, door zich nader te verdiepen in de wensen van de klant en de vraaggerichtheid van het product, al dan niet via de leisure leefstijlen-methodiek. Het traject bestaat uit een analyse van het vraagstuk, een stappenplan en begeleiding bij het traject. Het initiatief ligt bij de ondernemer, de ondersteuning komt van ons. De resultaten bij de verblijfsrecreatiebedrijven tekenen zich af: een optimalisatie van het product, een betere samenhang, een effectievere marketing, wat uiteindelijk leidt tot hogere bezettingen en een betere omzet.