onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - intensivering samenwerking binnen regio rivierenland

terug naar overzicht

Intensivering samenwerking binnen Regio Rivierenland

De Regio Rivierenland, een samenwerking tussen de 8 gemeenten in de Tielerwaard, De Culemborgerwaard, de Betuwe, de Bommelerwaard en het westen van het Land van Maas en Waal, wil een jaarlijkse omzetstijging van 5% realiseren in toerisme en recreatie. Een van de strategieën die hiertoe moeten leiden is het verbeteren van de samenwerking. Want dankzij samenwerking kunnen ondernemers hun kennis vergroten en kennis delen wat de kwaliteit van het ondernemerschap ten goede komt.

Het onderzoek
Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd inventariseert de bestaande samenwerkingsverbanden, inclusief hun functie. Tevens worden knelpunten benoemd en de kansen die nog onbenut zijn. Belangrijke stakeholders in de regio worden hiervoor geïnterviewd. Ook wordt gekeken naar hoe andere regio’s samenwerken en wat hiervan geleerd kan worden.

De output
Regio Rivierenland krijgt praktische actiepuntenlijst aangeleverd met tools om de samenwerking te verstevigen tussen ondernemers onderling, ondernemers en overheid en overheden onderling. De actiepunten kunnen deels los, deels in samenhang geïmplementeerd worden.

Meer weten? Vraag het aan Jeske of Annemiek