onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - toepassing leefstijlen (culturele) ondernemers westfriese omringdijk

terug naar overzicht

Toepassing leefstijlen (culturele) ondernemers Westfriese Omringdijk

"De Westfriese Omringdijk slingert door het Westfriese landschap langs polders, molens, VOC-steden en stolpboerderijen, culturele verassingen en heerlijke streekproducten. Kom fietsen of wandelen, bezoek een museum en proef de producten direct van het land. Westfriesland; het bezoeken waard!" (bron: website Westfriese Omringdijk).

De Westfriese Omringdijk is een belangrijke trekpleister in West-Friesland, met gevarieerd aanbod voor de toerist en recreant. Tegelijkertijd liggen er uitdagingen om het bestaande aanbod te versterken, vraaggerichter te maken, en samenwerking te bevorderen tussen toeristische en culturele ondernemers. De provincie Noord-Holland is daarom een traject gestart dat cultuur en economie met elkaar verbindt, naar het voorbeeld van de pilot die al in de Regio Alkmaar heeft plaatsgevonden.

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd past de leefstijlen toe en gebruikt hiervoor de toolkit ‘Leefstijlen cultuur’. (Culturele) ondernemers gaan hiermee aan de slag om zo vraaggericht te kunnen werken. Wij begeleiden de culturele instellingen en toeristisch-recreatieve ondernemers hierbij. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het projectbureau van Westfriese Omringdijk.