onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - toeristische potenties van de afsluitdijk

terug naar overzicht

Toeristische potenties van de Afsluitdijk

Het aantrekkelijker maken van de Afsluitdijk voor toeristen is één van de ambities van regionale overheden. Het projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk wilde weten hoeveel toeristen de Afsluitdijk bezoeken, wie deze toeristen zijn en waarom ze naar de Afsluitdijk komen.

Er zijn weinig toeristische voorzieningen op de Afsluitdijk. Toch is het een icoon met internationaal aanzien. Door het beter benutten van de toeristische potentie van de Afsluitdijk, worden meer toeristen aangetrokken. We gaan deze toeristen verleiden om langer te verblijven op de Afsluitdijk en in de regio. Dit is goed voor de werkgelegenheid en lokale economie.

In 2014 hebben het European Tourism Future Institute (ETFI) van Stenden Hogeschool en het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd onderzoek gedaan naar de wensen van (potentiële) bezoekers aan de Afsluitdijk. U kunt hieronder het onderzoeksresultaat downloaden; de gezamenlijke conclusies van het ETFI en ons bureau en daarnaast de resultaten van het deelonderzoek van het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Meer informatie vindt u ook op de website van de Afsluitdijk.