onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - visie gemeente bernheze

terug naar overzicht

Visie gemeente Bernheze

De gemeente Bernheze beschikt over een aantal natuur- en cultuurparels die het bezoeken meer dan waard zijn. Nabij Heeswijk-Dinther ligt het prachtige kasteel Heeswijk, maar de omgeving biedt meerdere kleinere cultuurhistorische pareltjes in een mooie omgeving. Aan de oostzijde van de gemeente start het omvangrijke natuurgebied de Maashorst, dat jaarlijks vele bezoekers trekt. De gemeente Bernheze ziet het belang van een gezonde vrijetijdssector en zet voor de komende periode dan ook in op recreatie & toerisme als speerpunt van beleid. Om hier een goede invulling aan te geven heeft de gemeente een visie op het gebied van toerisme en recreatie opgesteld, dat dient als heldere en strategische leidraad. Ons bureau heeft ondersteund bij het opstellen van deze visie.

De gemeente Bernheze gaat de komende jaren inzetten op het optimaliseren van de route infrastructuur, marketing, promotie en informatievoorziening, een impuls van het huidige aanbod en versterking van de samenhang. Daarmee is het voornaamste doel van het recreatie-en toerismebeleid om te zorgen voor een kwalitatief sterk en samenhangend toeristisch-recreatief product. Daarbij ligt de primaire focus op de dagrecreant en de verblijfsrecreant die in de (ruime) omgeving van Bernheze verblijft, om hen te verleiden Bernheze te bezoeken en daar meer te besteden.

Meer weten? Mail Jan Jaap

Foto wistenten door Johan van de Veerdonk
Kasteelridders door Piet van Helvoort
Maashorst of de fiets door de gemeente Bernheze