onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - nieuw beleid recreatie en toerisme gemeente hoogeveen

terug naar overzicht

Nieuw beleid recreatie en toerisme gemeente Hoogeveen

De toeristisch-recreatieve sector zit in de lift. In heel Drenthe groeien de bestedingen en de werkgelegenheid. Ook in de gemeente Hoogeveen is deze groei zichtbaar. In de afgelopen vier jaar is er veel gebeurd op het gebied van recreatie en toerisme. Uit onderzoek blijkt dat
Hoogeveen vooral als prettige winkelstad wordt ervaren. Tegelijkertijd zijn er steeds meer mooie initiatieven in de gemeente die een bredere toeristische ontwikkeling met zich mee kunnen brengen. Daarom zet de gemeente Hoogeveen ook de komende vier jaar volop in op de toeristisch-recreatieve sector. Hiervoor hebben wij ondersteund bij het opstellen van het beleid voor Recreatie & Toerisme voor 2018-2022. Tegelijkertijd is er door de gemeente een nieuw evenementenbeleid opgesteld.

De gemeente Hoogeveen gaat zich de komende jaren profileren als "De kindvriendelijkste bestemming van Nederland". De ambities van de gemeente Hoogeveen voor de komende jaren sluiten hierop dan ook naadloos aan. Zo gaat de gemeente inzetten op productontwikkeling, marketing en informatievoorziening rondom kindvriendelijkheid, de samenwerking binnen en buiten de sector en de regio en wordt de route infrastructuur geoptimaliseerd.

Meer weten? Mail Jan Jaap

Foto:  kinderen met schaap   door Gijs Versteeg
Overige foto's door de gemeente Hoogeveen