onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - kennispartnerschap en monitoring visitbrabant

terug naar overzicht

Kennispartnerschap en monitoring VisitBrabant

VisitBrabant
VisitBrabant is de marketingorganisatie van Brabant, met als primaire taak het ontsluiten van het aanbod in de Brabantse vrijetijdssector. Zo werkt VisitBrabant samen met het bedrijfsleven aan het nóg aantrekkelijker maken van Brabant voor bezoekers. Vanuit de doelstelling ‘meer bezoekers,  meer bestedingen en meer banen’ richt VisitBrabant zich met name op het verleiden van de (inter)nationale shortbreakmarkt (korte vakanties).  

Monitoringsnotitie vrijetijdseconomie
Om de inspanningen van VisitBrabant, provincie en partners op dit gebied te monitoren is de provinciale doelstelling naar meetbare indicatoren vertaald. Eens per jaar brengen wij, in opdracht van VisitBrabant, een Monitoringsnotitie vrijetijdseconomie Brabant uit. In deze notitie beschrijven we de voortgang van de Brabantse vrijetijdssector aan de hand van de indicatoren en geven we een indruk van de inspanningen in het afgelopen jaar. 

Kennispartner
Daarnaast zijn wij sinds 2018 kennispartner van VisitBrabant. Dit betekent dat wij gedurende het jaar VisitBrabant adviseren en ondersteunen bij het beantwoorden van kennis-gerelateerde vraagstukken. Denk aan het beantwoorden van vragen uit het veld of de politiek, het verzamelen van data over een specifiek onderwerp zoals de Duitse markt, en het periodiek analyseren van toeristische kengetallen. 

Vragen? Neem dan contact op met Annemiek Riefel