onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - vitaliteit verblijfsrecreatie overijssel

terug naar overzicht

Vitaliteit verblijfsrecreatie Overijssel

Vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie in Overijssel
Over het algemeen gaat het goed met het toerisme in Overijsel. Om de positieve lijn voort te zetten is het van belang dat we de kwaliteit en vitaliteit van de sector bewaken. Kortom; het gaat goed, maar de regio moet niet stil blijven staan! Daarom hebben MarketingOost, RECRON, KHN en de Overijsselse gemeenten besloten een onderzoek te laten uitvoeren naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Overijssel. Hoe staat de verblijfsrecreatie in Overijssel ervoor en welke kansrijke ontwikkelmogelijkheden zijn er voor de sector? Met die informatie kan Overijssel werken aan een toekomstbestendige en duurzame verblijfsrecreatie sector. 

Vitaliteitsscan en leefstijlvinder
Voor het onderzoek zetten wij een vitaliteitsscan uit onder hotels, kampeer- een bungalowbedrijven. De scan geeft inzicht in de kwaliteit en het toekomstperspectief van deze bedrijven. Bij kwaliteit wordt onder andere gekeken naar gasttevredenheid, uitstraling, promotie en ondernemerschap. Bij het toekomstperspectief wordt gekeken naar de visie en ambities van de ondernemer, financiën en de bezetting. Daarnaast zullen een groot aantal bedrijven in Overijssel bezoeken in het kader van het onderzoek. Met de informatie uit de vitaliteitsscan en het bezoek geven we per bedrijf aan op welke ‘leefstijl’ (welk type doelgroep) het bedrijf de meeste aantrekkingskracht heeft en krijgen we inzicht in de vitaliteit van de sector. Begin 2020 worden de resultaten van het onderzoek verwacht.

Meer weten? Neem contact op met Ellen