onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - waarderingsonderzoek onder toeristen in de gemeente lochem

terug naar overzicht

Waarderingsonderzoek onder toeristen in de Gemeente Lochem

Recreatie en toerisme zijn belangrijke economische pijlers in de gemeente Lochem. De gemeente is op dit moment bezig met het opstellen van een visie voor toerisme en recreatie. Voor het opstellen van de visie is het van belang te weten wat verblijfsrecreanten, dagjesmensen en inwoners van de gemeente Lochem vinden als het gaat om recreatie en toerisme. 

De gemeente heeft zelf via een inwonerspanel al een onderzoek onder de inwoners uitgezet. Wij onderzoeken wat de waardering en wensen zijn van bezoekers aan de gemeente Lochem. We hebben daarom vanaf Hemelvaart een enquête uitgezet onder één-en-twintig verblijfsrecreatieve bedrijven in de gemeente Lochem en het VVV-kantoor in het centrum van Lochem. Daarnaast voeren we met een aantal toeristen verdiepende gesprekken . Het onderzoek loopt in de zomer en het najaar van 2019. 

Meer weten? Neem contact op met Ellen Ruiter