onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - katwijk bekent kleur: vraaggerichte ontwikkeling en promotie vrijetijdsproduct

terug naar overzicht

Katwijk bekent kleur: vraaggerichte ontwikkeling en promotie vrijetijdsproduct

‘Bent u op zoek naar de mooiste natuur, de leukste evenementen of het grootste winkelcentrum direct aan zee? Dan zit u goed in Katwijk!’
Met deze enthousiaste tekst worden mensen verleid een bezoek aan de gemeente Katwijk te brengen. Katwijk heeft bezoekers dan ook veel te bieden. Toch kan de vrijetijdseconomie in de gemeente wel een extra impuls gebruiken. In vergelijking met de meeste kustplaatsen in Nederland is de werkgelegenheid in toerisme beperkt. Mede daarom wordt momenteel een uitvoeringsagenda op het gebied van toerisme en recreatie opgesteld. Toerisme vormt ook een speerpunt in het kader van de Taskforce Economie, en er ligt een ambitieuze groeiambitie. Om hiermee aan de slag te gaan, wenste de gemeente een goed onderbouwd onderzoek naar (potentiele) gebruikers van de vrijetijdsvoorzieningen. Op basis van de leisure leefstijlen kan de gemeente op een meer vraaggerichte manier ontwikkelingen stimuleren, die zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de consument.
Het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd heeft inzicht gegeven in hoe vraag en aanbod op het gebied van verblijfsrecreatie en dagrecreatieve voorzieningen zich tot elkaar verhouden en de meest kansrijke ontwikkelrichtingen voor ondernemers binnen de gemeente.