onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - vraag en aanbod in de recreatiegebieden in de stadsregio rotterdam

terug naar overzicht

Vraag en aanbod in de recreatiegebieden in de Stadsregio Rotterdam

In opdracht van de Stadsregio Rotterdam is met de verschillende gebiedspartijen (waaronder de gemeente Rotterdam, Groenservice Zuid-Holland (GZH), Zuid-Hollands Landschap en Staatsbosbeheer) een verkenning uitgevoerd naar matches en mismatches tussen vraag en aanbod in de recreatiegebieden in de stadsregio Rotterdam. Met behulp van bestaande onderzoeken en onze kennis en expertise droegen we bij aan het in beeld brengen van kansrijk nieuw aanbod voor de inwoners van de stadsregio. De gebiedspartijen hebben deze sessie als zeer waardevol ervaren. Mede op basis van deze sessie is een bestuurlijke notitie geschreven voor toekomstige inspanningen vanuit de stadsregio.