onderzoek en advies in recreatie en toerisme

opdrachtgevers - vrijetijdsbeleid haaglanden: ondersteuning inhoud en proces

terug naar overzicht

Vrijetijdsbeleid Haaglanden: ondersteuning inhoud en proces

Het Stadsgewest Haaglanden wenste een gezamenlijk nieuw vrijetijdsbeleid voor de regio. Het draagvlak voor het opstellen van nieuw beleid verschilt; niet iedere gemeente ziet de meerwaarde van de samenwerking. Zonder draagvlak geen gezamenlijk beleid; de meerwaarde voor samenwerking dient kraakhelder te zijn. De vraag aan het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd was: in hoeverre kunnen de negen gemeenten in de regio samenwerken op het thema vrije tijd? We adviseerden het Stadsgewest en haar inliggende gemeenten hierin en gaven vorm aan het proces. In ons advies had juist het proces de hoogste prioriteit.