onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - visie recreatie en toerisme noordoost fryslân

Visie recreatie en toerisme Noordoost Fryslân

Noordoost Fryslân
De regio Noordoost Fryslân bestaat uit verschillende streken: 'wadden', 'wouden', 'meren' en de stad Dokkum. De regio Noordoost Fryslân is met zes gemeenten, Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland ca en Tytsjerksteradiel, en ongeveer 120.000 inwoners de grootste plattelandsregio in de provincie. De vier belangrijkste regionale centra zijn: Dokkum, Burgum, Surhuisterveen en Kollum. De regio is centraal gelegen tussen drie grote economische kernen (Groningen, Leeuwarden en Drachten) en herbergt een Nationaal Landschap, twee Nationale Parken en Werelderfgoed Waddenzee. (bron: www.eropuitinfrieslan.nl)

Kansen voor ontwikkeling van toerisme en recreatie
Recreatie en toerisme wordt in de regio Noordoost Fryslân gezien als een belangrijke sector die voor investeringen en werkgelegenheid kan zorgen, maar ook een belangrijke bijdrage levert aan de leefbaarheid en vitaliteit van het gebied. De zes gemeenten en stichting RegioMarketing Toerisme (RMT) zien kansen om de toerisme en recreatie sector in Noordoost Fryslân verder te ontwikkelen, maar hoe? 

Regionale visie
De regio Noordoost Fryslân wil een totaalvisie opstellen op het gebied van recreatie en toerisme. Het opstellen van een visie biedt de regio de mogelijkheid om gezamenlijk een koers uit te zetten. Om met elkaar - zowel overheden, ondernemers, de stichting RMT en andere belanghebbenden - keuzes en afspraken te maken over onder andere welke investeringen noodzakelijk zijn. Daarbij streven de gemeenten naar een betere regionale afstemming en het ontwikkelen van een eenduidig beleidskader voor uit te voeren projecten, activiteiten en te ontwikkelen producten. 

Stip op de horizon
Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd is gevraagd dit visietraject te begeleiden. In het najaar van 2018 zullen we dan ook veel richting het noordoosten van Fryslân trekken om input te verzamelen waarmee we samen met de overheden, ondernemers, stichting RMT en andere belanghebbenden de visie kunnen schrijven. Het eindresultaat betreft een gedragen recreatie en toerisme visie die richting geeft aan de inspanningen van gemeenten en ondernemers om de toeristisch- recreatieve sector in Noordoost Fryslân verder te ontwikkelen met als doel meer bezoekers te ontvangen en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor inwoners te creëren. De visie heeft betrekking op een periode van 10 jaar (2019-2029). De bijbehorende strategische agenda betreft een overzicht van op in te zetten projecten en/of activiteiten, waar de komende jaren uitvoering aan kan worden gegeven. 

 Vragen? Neem contact op met Annemiek.

Foto's: Stadhuis Dokkum door Bouwe Brouwer via Wikimedia (CC BY-SA 3.0), Havenlicht Oostmahorn door Wutsje via Wikimedia (CC BY-SA 3.0) en Mariakerk Wierum door Baykedevries via Wikimedia (CC BY-SA 3.0 NL)