onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - cultuur verbinden aan toerisme in noord-holland noord

terug naar overzicht

Cultuur verbinden aan toerisme in Noord-Holland Noord

De provincie Noord-Holland heeft de ambitie om meer samenhang tussen cultuur, toerisme en recreatie te stimuleren en cultureel ondernemerschap te bevorderen. De focus ligt daarbij op meer vraaggericht werken, waarbij de wensen van de consument centraal staan. De provincie vroeg het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd om hier een impuls aan te geven. De aantrekkelijkheid van de verblijfsrecreatie is onderzocht voor de verschillende Leisure Leefstijlen. Vervolgens zijn op basis van deze kleuring van de verblijfsrecreatie prioritaire doelgroepen voor cultureel aanbod benoemd. Per Leisure Leefstijl is een cultuurprofiel opgesteld met kansen om op in te spelen. Het cultuurprofiel geeft inzicht in de gewenste culturele activiteiten (theaterbezoek, museumbezoek), maar ook de soort beleving die een consument op prijs stelt (bijvoorbeeld ‘verdieping’ of juist een ‘experience’.