onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - heroverweging grootschalige dag- en verblijfsrecreatie dantumadiel

terug naar overzicht

Heroverweging grootschalige dag- en verblijfsrecreatie Dantumadiel

De gemeente Dantumadiel mag op basis van afspraken met de provincie Fryslân een grootschalige recreatieve ontwikkeling realiseren, om zo meer werkgelegenheid te creëren en het aanwezige toeristisch product verder te versterken.
De gemeente vroeg aan het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd om een onderzoek uit te voeren naar de kansen en (on)mogelijkheden van een grootschalige recreatieve ontwikkeling. Na een uitvoerige studie hebben we, in samenwerking met ARCADIS, geadviseerd om de ambitie van een grootschalige ontwikkeling binnen de gemeente los te laten. In plaats daarvan kan beter worden ingezet op minder grootschalige ontwikkelingen, om ongeacht de schaal van het initiatief een gezonde exploitatie te kunnen waarborgen. De gemeenteraad heeft dit advies omarmd.