onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - huishoudboekje recreatieve infrastructuur veluwe

terug naar overzicht

Huishoudboekje recreatieve infrastructuur Veluwe

Veluwe populaire vakantiebestemming
De Veluwe is één van de populairste toeristische trekpleisters van Nederland. In 2015 brachten Nederlanders ruim 1,7 miljoen vakanties door op de Veluwe, goed voor 7,4 miljoen overnachtingen. In de top 10 van activiteiten op de Veluwe staan op respectievelijk plek 1, 3 en 4: wandelen, bezoek aan natuurgebied en fietsen. Om al die bezoekers een mooi verblijf te geven is het belangrijk dat de recreatieve voorzieningen (in de natuur) in een goede staat zijn. De Veluwe Alliantie, een afvaardiging van Veluwse stakeholders en tevens het bestuur van het gebiedsprogramma 'Veluwe op 1', vraagt zich daarom af: 

“Hoe komen we tot een duurzame bekostiging van het beheer van de toeristisch recreatieve infrastructuur op de Veluwe?”

Feiten en cijfers
De Veluwe Alliantie heeft de Taskforce Financiering Recreatieve Infrastructuur op de Veluwe in het leven geroepen om zich te buigen over deze vraag. De Taskforce heeft op haar beurt weer aan ons bureau gevraagd of we een aantal cijfers en feiten rondom het beheer van de recreatieve infrastructuur in kaart willen brengen. Met deze informatie moet duidelijk worden:
1. Wat verstaan we onder de recreatieve infrastructuur?
2. Wie beheert welk deel van die infrastructuur?
3. Wat zijn op dit moment de daadwerkelijke uitgaven aan dat beheer? 

Huishoudboekje
Door middel van interviews en deskstudie achterhalen we de relevante feiten en cijfers rondom de uitgaven van de recreatieve infrastructuur. De resultaten van ons onderzoek komen samen in een zogenaamd ‘huishoudboekje’. Het huishoudboekje vormt vervolgens de basis waarmee de Taskforce het gesprek met verschillende partijen (overheid, ondernemers, beheerders en burgers) kan voeren over het mooi houden van de recreatieve infrastructuur. 

Meer weten? Neem contact op met Annemiek Riefel