onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - ontwikkelingskansen rijk dommel en aa

terug naar overzicht

Ontwikkelingskansen Rijk Dommel en Aa

Het Rijk van Dommel en Aa is door de combinatie van mooie natuur, interessante cultuurhistorie, diverse vrijetijdsvoorzieningen en geringe afstand tot de steden Eindhoven en Helmond bijzonder te noemen. De komende jaren wordt het gebied nog meer verfraaid zodat de natuur zich verder kan ontwikkelen, op zo’n manier dat u het kunt blijven bewonderen en kan blijven gebruiken voor uw recreatieactiviteiten.

Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden op vrijetijdsgebied in het Rijk van Dommel en Aa en om agrarische en recreatieve ondernemers te betrekken bij de ontwikkelingen, heeft het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven het ‘Verkenningsonderzoek economische potenties’ uitgevoerd. Voor de verkenning schakelden zij het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd in.

Onderdeel hiervan was een analyse van de ontwikkelingskansen van het Rijk van Dommel en Aa op het gebied van vrije tijd. Het Bureau Ruimte en Vrije tijd heeft een uitvoerige analyse gemaakt van de vraag naar vrijetijdsvoorzieningen en het huidige aanbod in het Rijk van Dommel en Aa. Op basis van deze match hebben wij een aantal ontwikkelingskansen voor het gebied belicht. Het hele rapport is te vinden op de website van Rijk van Dommel en Aa.