onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - openstelling loont!

terug naar overzicht

Openstelling loont!

De successen van 20 jaar natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de rivieren Waal, IJssel en Nederrijn stonden centraal in het project ´Rijn in beeld'. Het ministerie van EL&I en het Wereld Natuur Fonds vroegen Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd om te onderzoeken of de ecologische successen ook gepaard gaan met economische successen in de gebieden waar natuur is ontwikkeld. Centraal stond de vraag wat het effect is van openstelling op de vrijetijdseconomie in die gebieden.

We concludeerden dat met name de combinatie van natuurontwikkeling en openstelling leidt tot een groeiende vrijetijdseconomie. Vrije toegang in de gebieden leidt tot bedrijvigheid in de vorm van excursiebureaus, horeca en fietsverhuur. Ook bereikbaarheid en beleefbaarheid blijken een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van een ´struineconomie´. De resultaten zijn in april 2012 gepresenteerd op het symposium Rijn in Beeld.