onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - ondersteuning gemeente rhenen

terug naar overzicht

Ondersteuning gemeente Rhenen

Omdat het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn wordt opgeheven, ziet de gemeente Rhenen een aantal nieuwe taken op zich afkomen rondom het beheer van het natuur- en recreatiegebied Kwintelooijen en de passantenhaven.

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd ondersteunt de gemeente met deze taken in de vorm van een detachering (vanaf 1 maart t/m 1 oktober). Het gaat hier om onderwerpen als beheer & onderhoud, verkeersafwikkeling, Toekomstperspectief recreatief gebruik, erfpachtovereenkomst, afstemming met stakeholders in de Gebiedsraad, etc.

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd geeft hier mee handen en voeten aan de programmering van beleid en bestuurlijke keuzes. Tevens zijn we betrokken in de uitvoering hiervan.