onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - verdienmodellen voor de groote peel en peelvenen

terug naar overzicht

Verdienmodellen voor de Groote Peel en Peelvenen

Het Nationaal Park De Groote Peel voert verschillende activiteiten uit, met name op het gebied van educatie en recreatie. Door stopzetting van de provinciale ondersteuning van het Nationaal Park is de financiering van activiteiten grotendeels weggevallen. De uitdaging lag voor om van de nood een deugd te maken en via nieuwe verdien- en sturingsmodellen de kansen tot behoud van de recreatieve en educatieve activiteiten te vergroten.

In onderaanneming van ARCADIS werkten we aan het in beeld brengen en doorrekenen van nieuwe verdienmogelijkheden voor de korte en lange(re) termijn. Van een loterij tot een loyalty-programma; voor zeer diverse verdienmodellen is in kaart gebracht wat de kansrijkheid en de mogelijke opbrengsten waren.