onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - waterreijk weerribben wieden. bouwstenen voor het masterplan

terug naar overzicht

WaterReijk Weerribben Wieden. Bouwstenen voor het masterplan

De toeristische regio WaterReijk Weerribben Wieden heeft de ambitie om meer toeristen te trekken, langer in het gebied te houden en de bestedingen te verhogen. In de verblijfsrecreatieve, de dagrecreatieve en de recreatietoervaartsector zijn er kansen en uitdagingen om aan deze doelstelling gestalte te geven.

In opdracht van de provincie Overijssel hebben wij een vraaggerichte analyse uitgevoerd als bouwsteen voor het masterplan WaterReijk. Bijzonder is dat we in het project tevens hebben gezorgd voor een leertraject leefstijlen voor twee medewerkers van KennispuntOost.