onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - alphen-chaam leefstijlanalyse

terug naar overzicht

Alphen-Chaam leefstijlanalyse

Het Brabantse Alphen-Chaam is een groene plattelandsgemeente aan de grens met Belgie. Het toerisme is een van de pijlers van de lokale economie. In opdracht van deze gemeente heeft het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd een leefstijlanalyse uitgevoerd. Uit deze analyse bleek welke leisure leefstijlen al heel goed iets van hun gading kunnen vinden binnen de gemeentegrenzen, en welke leisure leefstijlen nog niet zo goed worden bediend.

Deze analyse dient als basis voor het nog op te stellen toeristisch beleidskader, waarin het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd ook ondersteunt. Met deze combinatie van eerst een analyse en vervolgens beleidsadvies, kan de gemeente de komende jaren haar uitvoeringsagenda opstellen. Hiermee wordt een gezonde toeristische sector verder gestimuleerd: goed voor ondernemers, bewoners en niet te vergeten de gasten!

Nieuwsgierig? Kijk ook eens wat we voor de gemeente Bunnik hebben betekend!