onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - onderzoek dagrecreatie gemeente ede

terug naar overzicht

Onderzoek dagrecreatie gemeente Ede

In samenwerking met ondernemers en Gemeente Ede schreef ons bureau in 2017 de visie op Recreatie & Toerisme 2017-2022 Visie Recreatie & Toerisme 2017-2022 Om de visie concreet handen en voeten te geven hebben we de visie voorzien van een concreet uitvoeringsprogramma.

In navolging van deze projecten vroeg de gemeente Ede ons een onderzoek naar dagrecreatie uit te voeren. De gemeente Ede wil écht de schouders eronder gaan zetten als het gaat om het geven van een impuls aan de toeristisch-recreatieve sector in de gemeente. Eén van de belangrijke prioriteiten is de dagrecreatie; het aanbod aan dagrecreatieve voorzieningen in Ede moet aansluiten bij de vraag van de consument, door het faciliteren van de vernieuwing van het bestaande aanbod of het werven van nieuw aanbod.

Wij gaan met veel enthousiasme nogmaals aan de slag voor deze gemeente en hopen eind november van dit jaar het onderzoek te kunnen opleveren.

Meer weten? Neem contact op met Jan Jaap Thijs