onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - workshop leefstijlen kromme rijn

terug naar overzicht

Workshop Leefstijlen Kromme Rijn

In opdracht van het platform ‘Pracht en kracht in de Kromme Rijnstreek’ heeft ons bureau een workshop ‘leefstijlen voor ondernemers’ aangeboden. Het doel hiervan was om de ondernemers in de Kromme Rijnstreek te enthousiasmeren voor een meer vraaggerichte benadering van hun toeristische product. We hebben het leefstijlprofiel van de regio (inwoners) gepresenteerd en hoe daar met het bestaande aanbod op wordt ingespeeld. Dit bracht ook kansen naar voren op het gebied van productontwikkeling, arrangementen en promotie met behulp van leefstijlen. De vele praktische toepassingen en voorbeelden brachten inspiratie en bewustzijn over de kans om het eigen bedrijf veel beter af te stemmen op de wensen van recreanten en toeristen. De workshop werd door alle deelnemers zeer gewaardeerd.