onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - ontwikkelingsagenda toerisme en recreatie gemeente bunnik

terug naar overzicht

Ontwikkelingsagenda toerisme en recreatie gemeente Bunnik

Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de leefbaarheid, het vestigingsklimaat, de economie en de werkgelegenheid in de gemeente Bunnik. Reden genoeg voor de gemeente om de kansen die de vrijetijdseconomie met zich meebrengt samen met ondernemers zo veel mogelijk te benutten. De gemeente Bunnik heeft het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd gevraagd om de ontwikkelingsagenda voor de gemeente te ontwikkelen, waarmee opnieuw vorm gegeven is aan het beleid. Voor het onderzoek gebruikten we de leisure leefstijlen en hebben we ondernemers op een interactieve manier betrokken.