onderzoek en advies in recreatie en toerisme

projecten - vrijetijdseconomie

Hoe vitaal is de verblijfsrecreatie in de Achterhoek?
Kennispartner VisitBrabant
Huishoudboekje recreatieve infrastructuur Veluwe
Economische waarde Natuurgebied De Maashorst
Verscherpen toeristisch profiel gemeente Epe
Naamsbekendheid- en imago onderzoek Nationaal Park de Heuvelrug
De verblijfsrecreatieve sector in het Vechtdal is vitaal
Baarle-Nassau leefstijlanalyse en beleidsvisie
Ondernemer gezocht voor Biesbosch Xperience
Toeristisch beleidskader Coevorden
Kennismakelaar Vrijetijdseconomie Achterhoek
Meer beleving voor het Schildmeer in Groningen
Strategische visie Achterhoek Toerisme 2017-2021
Monitor vrijetijdseconomie gemeente Ermelo
Advies Leefstijlen in Leisure gemeente Hollands Kroon
Ondersteuning Oirschots beleid met Leisure Leefstijlen
Routes en paden – Recreatie Midden-Nederland
Strandbeleving Goeree-Overflakkee
Harderwijkse evenementen in (leef)stijl
Regionaal beleidskader recreatie & toerisme Zuidoost Drenthe
Masterplan recreatieve routes Venray
Toepassing leefstijlen (culturele) ondernemers Westfriese Omringdijk
Toepassing leefstijlen (culturele) ondernemers Westfriese Omringdijk
Toekomstperspectief verblijfsrecreatie Noordoost-Twente
Leefstijlentraject ondernemers verblijfsrecreatie Noordoost-Twente
Ontwikkelingskansen Rijk Dommel en Aa
Vraaggerichte ontwikkeling vrijetijdseconomie Nuenen c.a.
Katwijk bekent kleur: vraaggerichte ontwikkeling en promotie vrijetijdsproduct
Recreatie expertteam Drenthe
Toeristisch-recreatieve impuls Schaapskooi Weiteveen
Trendrapportage Limburg 2013- 2014
Trendrapportage Limburg 2014-2015
De Veluwe & de verblijfsrecreatieparadox
Vrijetijdsbeleid Haaglanden: ondersteuning inhoud en proces
Toeristische visie Regio Alkmaar
Openstelling loont!
Verdienmodellen voor de Groote Peel en Peelvenen
Marketingplan landgoederen Leek-Roden
Ontwikkelingsagenda toerisme en recreatie gemeente Bunnik
Zeeland Recreatieland
Vrijetijdseconomie
Economische waarde van schoon zwemwater