Voor provincies en gemeenten

Het belang van de vrijetijdseconomie zal de komende jaren toenemen. In veel regio’s zal dat niet vanzelf gaan. Wij helpen de overheid, gemeenten en provincies, bij het in kaart brengen van de kansen en mogelijkheden: wie is de kwaliteitstoerist die past bij de regio? Waar zit de energie van de ondernemers? Wat willen inwoners? Maar ook: hoe zorgt u voor een vitale vrijetijdssector? Hoe verhouden vraag en aanbod in de regio zich tot elkaar?

Kansen én uitdagingen

Naast veel kansen brengt de toenemende groei van het aantal toeristen ook uitdagingen met zich mee: hoe zorgt u voor een uitgebalanceerde ontwikkeling? Hoe profiteert de omgeving van de groei? Hoe voorkomt u dat de ecologie en het landschap worden aangetast? U kunt bij ons terecht voor een goed onderbouwd onderzoek en een stevige beleidsvisie of beleidsprogramma, gedragen door de belangrijkste stakeholders. Vaak treden we op als procesbegeleider, waarbij we ervoor zorgen dat verschillende belangen goed tot hun recht komen.

Onderzoek

Onze onderzoeksmethodes zijn gedegen, betrouwbaar en altijd gevolgd door een concreet toepasbaar advies.

Visie en beleid

Uiteraard met procesbegeleiding voor een gedragen visie en een betere samenwerking met de sector.

Advies

Betrouwbaar, navolgbaar en concreet toepasbaar, zodat u verdere stappen kunt zetten.

Uitgelichte projecten

Nieuwsgierig naar onze ruime ervaring?