ProjectenAnnemiek RiefelCindy GeldermanVisievormingVisie routedatabank

Routedatabank.nl is de digitale databank met geo-informatie over recreatieve routes in Nederland. Deze informatie is afkomstig van het Landelijk Fietsplatform, Wandelnet, Wielersportbond NTFU en paardensportfederatie KNHS. Bij deze partners ontstond de behoefte om de visie op de routedatabank te herijken, actualiseren en formaliseren. Zodat alle verwachtingen richting de toekomst voor alle betrokken partijen scherp zijn. Ons bureau is gevraagd deze taak op te pakken, en de visie daarnaast te voorzien van een praktische vertaling specifiek voor Wandelnet.

 

Partners en gebruikers aan het woord

Om input op te halen voor de visie zijn we in gesprek gegaan met opdrachtgevers, bronhouders en gebruikers. Centraal daarbij stond: Wat willen alle partijen bereiken met de routedatabank, waar zit wat hun betreft de meerwaarde, wat verwachten ze naar de toekomst toe? Ook voerden we, via een online enquête, een gebruikers- en tevredenheidonderzoek uit onder ruim 100 gebruikers van de routedatabank. Op basis van deze input stelden we een praktische visie samen, met gedeelde opgaven voor de opdrachtgevers.

 

Verdieping voor Wandelnet

Vervolgens maakten we een verdieping specifiek voor Wandelnet, met onder meer aandacht voor de belangenbehartigingstaak van Wandelnet.

 

De visie is in 2022 afgerond.

null

Cindy Gelderman

Expert visievorming

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op
Cindy Gelderman ruimte vrije tijd toerisme onderzoek recreatie advies

Praktisch ingestelde analyticus die de weg kent in toeristisch onderzoek.

Neem contact op