De wens van de gast

Is er marktruimte voor een initiatief? Sluiten mijn plannen voor een nieuw concept aan bij de wensen van mijn (toekomstige) gasten? Wat willen onze bezoekers eigenlijk? Dit zijn vragen die regelmatig aan ons gesteld worden.

Heel logisch ook: zonder aansluiting op de markt is een initiatief gedoemd te mislukken. Daarom is het belangrijk voor ondernemers, maar ook voor overheden of terreinbeherende organisaties, om inzicht te hebben in de wensen van bezoekers en actuele trends die bepalen hoe kansrijk een initiatief is.

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Expert markt en consument

Leefstijl downloads

Wat wij voor u kunnen betekenen?

Wij voeren bezoekersonderzoek uit: wie komen er in uw recreatie- of natuurgebied, uw stads- of dorpscentrum of regio? En hoe kijken zij naar het toeristisch product? Ook voeren wij inwonersonderzoek uit: hoe kijken inwoners naar toerisme? Welke recreatieve beleving missen zij in hun omgeving?

Voor concrete bedrijfsinitiatieven in de dag- en verblijfsrecreatie voeren we haalbaarheidsonderzoeken uit en toetsen we bedrijfsplannen. Regelmatig zorgen we voor onderbouwing volgens de Ladder voor duurzame verstedelijking. In veel van onze onderzoeken maken we gebruik van de Leefstijlvinder.

Meer weten? Onze expert gaat graag met u in gesprek.

Actualiteiten