Annemiek RiefelCindy GeldermanMarkt en consumentProjecten

Ruimte voor recreatie op de Wezepsche Heide en Vuursteenberg.

 

In opdracht van de gemeente Oldebroek hebben wij een bezoekersonderzoek uitgevoerd rondom het natuurgebied Wezepsche Heide-Vuursteenberg. Vitens en Geldersch Landschap en Kasteelen zijn de terreinbeheerders in het gebied. Het is een ideale plek om te recreëren, alleen: de ontsluiting van het natuurgebied is nu niet optimaal. Op drukke dagen en in de weekenden zijn de bestaande parkeerplaatsen in het gebied niet toereikend en wordt er veel in de wegbermen en bij inritten geparkeerd.

 

Bezoekersonderzoek

Samen met de terreinbeheerders in het gebied wil de gemeente Oldebroek bepalen hoe de ontsluiting van de Wezepsche Heide kan worden geoptimaliseerd. Hiervoor is meer inzicht nodig in het profiel en gedrag van de huidige bezoekers. Waar komen ze vandaan en met welk vervoermiddel zijn ze in het gebied gekomen? En zijn alternatieve vervoermiddelen ook denkbaar, zoals de trein?

 

Methode van onderzoek

We hebben onderzoeksbureau I&O Research gevraagd om voor dit onderzoek het face-to-face veldwerk te verzorgen. In de periode van 26 juli 2023 tot en met 29 oktober 2023 zijn de respondenten geworven voor het bezoekersonderzoek. Dit gebeurde via verschillende routes:

  • Face to face: In het veld zijn bezoekers, op verschillende dagen en locaties, benaderd door enquêteurs van I&O Research om de vragenlijst ter plekke face to face te beantwoorden;
  • Online: In het veld zijn bij belangrijke toegangswegen QR-codes verspreid met het verzoek om de vragenlijst online in te vullen;
  • Online: Via verschillende communicatiekanalen zijn personen benaderd om de vragenlijst online in te vullen, denk aan: de websites van de Gemeente Oldebroek, Vitens en GLK, en via de lokale media.

 

Het onderzoek is eind 2023 opgeleverd.

Auteurs

Annemiek Riefel onderzoek advies ruimte vrije tijd toerisme recreatie

Senior adviseur

Betrokken adviseur die analyses snel omzet in concrete adviezen.

Neem contact op
Cindy Gelderman ruimte vrije tijd toerisme onderzoek recreatie advies

Praktisch ingestelde analyticus die de weg kent in toeristisch onderzoek.

Neem contact op