Annemiek Riefel

Ondersteuning gebiedsaanpak GEUS werkgroep recreatie

Het doel van Gebiedsaanpak GEUS is samenwerken om het gebied in en rond Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld (GEUS) op de Veluwe duurzaam te ontwikkelen, zodat je er ook in de toekomst goed kunt wonen, werken en recreëren. Dit doen overheidsorganisaties als waterschap, provincie en gemeenten samen mét bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen.  …

Havenprogramma gemeente Noardeast-Fryslân

De gemeente Noardeast-Fryslân beschikt over verschillende havens en voorzieningen ten behoeve van de waterrecreatie. Met de Staande Mastroute door Dokkum, de Lits-Lauwersmeerroute, de recent ontwikkelde vaarroute Súd-Ie en de Strobosser Trekfeart lopen belangrijke vaarwegen door de gemeente.   Opstellen havenprogramma Met de fusie van de gemeenten tot Noardeast-Fryslân beschikt de gemeente in totaal over een…

Advies toekomstbestendigheid routenetwerken Noord- en Midden-Limburg

Ondersteuning Routebureau Noord- en Midden-Limburg   Routebureau Noord- en Midden-Limburg ontwikkelt en beheert recreatieve routestructuren, zodat recreanten en toeristen volop kunnen genieten van al het moois dat Noord- en Midden-Limburg biedt. Stichting Routebureau Noord- en Midden-Limburg is opgericht door het voormalige Leisure Port en VVV Midden-Limburg in opdracht van 13 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.…

Bezoekersonderzoek gemeente Oldebroek

Ruimte voor recreatie op de Wezepsche Heide en Vuursteenberg.   In opdracht van de gemeente Oldebroek hebben wij een bezoekersonderzoek uitgevoerd rondom het natuurgebied Wezepsche Heide-Vuursteenberg. Vitens en Geldersch Landschap en Kasteelen zijn de terreinbeheerders in het gebied. Het is een ideale plek om te recreëren, alleen: de ontsluiting van het natuurgebied is nu niet…

Verkenning centrale werkorganisatie routenetwerken Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland is in trek bij inwoners én toeristen vanwege haar diverse en aantrekkelijke landschappen. De aanwezigheid van toegankelijke routenetwerken van goede kwaliteit is onontbeerlijk om deze landschappelijke kwaliteiten ook te kunnen beleven.   Routeplatform Zuid-Holland Een aantal jaar geleden is het Routeplatform opgericht met als doel meer eenduidigheid en afstemming te realiseren tussen…

Visie routedatabank

Visie op de Routedatabank

Routedatabank.nl is de digitale databank met geo-informatie over recreatieve routes in Nederland. Deze informatie is afkomstig van het Landelijk Fietsplatform, Wandelnet, Wielersportbond NTFU en paardensportfederatie KNHS. Bij deze partners ontstond de behoefte om de visie op de routedatabank te herijken, actualiseren en formaliseren. Zodat alle verwachtingen richting de toekomst voor alle betrokken partijen scherp zijn.…

Inwonersonderzoek gemeente Molenlanden

Inwonersonderzoek toerisme en recreatie gemeente Molenlanden

Om een indruk te krijgen van hoe de inwoners van de gemeente Molenlanden tegen toerisme en recreatie aankijken en welke kansen en eventuele knelpunten ze zien hebben we een inwonersonderzoek uitgevoerd. Het doel is inzicht krijgen in enerzijds de positieve effecten, maar ook de (mogelijke) negatieve impacts van toerisme op de leefbaarheid.   Goede respons…

Visie verblijfsrecreatie

Visie verblijfsrecreatie gemeente Barneveld

De gemeente Barneveld heeft niet voor niets een groot verblijfsrecreatief aanbod. De gemeente is uitstekend bereikbaar én gelegen op de Veluwe; de op één na populairste vakantiebestemming van Nederland en het grootste natuurgebied van Nederland. In de gemeente liggen negen verschillende kernen met ieder andere kenmerken. Daardoor heeft de gemeente een veelzijdig karakter.   Visie…